Recursos

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades. Guia dels acords de custòdia

Aquesta guia està adreçada principalment a tècnics d’entitats de custòdia del territori i d’administracions públiques o a qualssevol altres professionals del sector ambiental, jurídic, fiscal i d’altres que vulguin tenir una visió general de com funcionen els acords de custòdia. Consta d’un primer apartat introductori sobre el concepte general i els avantatges de la custòdia del territori i de cinc apartats tècnics que especifiquen les característiques de cadascuna de les opcions jurídiques d’ús habitual per a la custòdia del territori a Catalunya i els seus costos i règim fiscal.

Abril 2015

Arxius