Recursos

Pla de gestió de “El Munt de Montsonís”

El Munt de Montsonís és la muntanya comunal del poble de Montsonís, al Terme Municipal de Foradada (La Noguera, Lleida). L’Associació la Sabina té un acord de custòdia d’aquest espai amb l’Associació de veïns del poble, per realitzar-hi actuacions de conservació i activitats ecoturístiques en forma de sessions fotogràfiques sobre fauna salvatge, especialment de grans rapinyaires. Les actuacions de conservació d’aquests elements queden recollides al present pla de gestió, ja siguin de manteniment de punts d’alimentació suplementària, de control de molèsties, de millora de l’espai, etc.

Arxius