Recursos

Plans de gestió per a iniciatives de custòdia del territori. Recomanacions i plantilla de pla de gestió

Abril de 2023

Un pla de gestió és un document de planificació de la conservació que recull allò essencial per a dur a
terme la gestió d’un espai concret durant un període de temps definit. En aquest document, trobaràs algunes recomanacions per a elaborar el pla de gestió, així com una plantilla per saber quins aspectes incorporar.

Arxius