Recursos

Presentació en línia de la Guia pràctica “Com planificar projectes de custòdia per adaptar-se al canvi climàtic a les regions vulnerables d’Espanya”

La present guia té com a objectius principals incentivar les entitats de custòdia perquè adoptin mesures per adaptar els seus projectes a l’canvi climàtic i donar les pautes i informació necessària perquè es pugui realitzar correctament i s’obtinguin resultats satisfactoris.

Durant la presentació intervenen els responsables de 2 casos d’estudi (Fundación Lurgaia i SEO/BirdLife) i de 2 proves pilot recollides a la guia (Comunidad de Frojám i Fundación Vida Silvestre Mediterránea).

Juny 2018