Recursos

Seminari “El papel de la custodia del territorio. Colaboración público-privada y social para la conservación y restauración de la naturaleza”

L’objectiu d’aquest seminari és posar en valor la col·laboració publico-privada i social per a l’impuls de la conservació, la restauració i l’ús sostenible de la natura, analitzant el paper de la custòdia del territori com a eina fonamental per assolir aquest objectiu.

Amb aquesta jornada es pretén impulsar el coneixement social de la custòdia del territori com a eina de recuperació de la natura així com intercanviar experiències sobre l’aplicació de la custòdia del territori en diferents contextos, fonamentalment en activitats socioeconòmiques.