Recursos

TIEC Colloquium – Conservar la natura mitjançant la custòdia del territori i els contractes d’arrendament: bones pràctiques d’Alemanya i Espanya

Vídeo del taller sobre bones pràctiques en contractes de custòdia del territori, en el marc del projecte LIFE ENPLC.