Recursos

Vídeo – Pràctiques innovadores per a la creació d’oportunitats al món rural: accés a la terra i foment de l’agricultura

Jornada organitzada amb motiu de la cloenda del projecte H2020 RURALIZATION, un projecte de quatre anys que ha culminat amb la generació de coneixement i eines pràctiques per a persones interessades en projectes rurals o agrícoles.

Es presenta un dels casos d’estudi que va participar al projecte: Boscos de Pastura, de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, amb l’objectiu de prevenir incendis i promoure la ramaderia extensiva, l’accés a la terra, la recuperació de pastures i la millora de la biodiversitat dels espais ramaders.

També es presenten dues eines creades en el marc del projecte. El Manual per a autoritats locals proporciona orientació i suport als funcionaris i al personal dels ens locals sobre com marcar la diferència en com s’utilitzen i es comparteixen les terres agrícoles. La Guia de bones pràctiques per a individus és un web interactiu que s’adreça principalment a professionals rurals i persones que viuen o volen viure en zones rurals, per proporcionar consell i idees adaptades a la situació personal de cadascú per començar o continuar projectes rurals.