Recursos

Jornada en línia “Com afecta la Llei de Voluntariat a les entitats ambientals?”

La jornada dóna a conèixer quines són les principals obligacions que han de complir les associacions i les fundacions respecte al seu voluntariat.

23/05/2019