Recursos

Jornada en línia “Com elaborar i aplicar un Pla de Voluntariat a la teva entitat ambiental”

A la jornada hi intervé la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb llarga experiència en redacció i aplicació de plans de voluntariat. També es presenten 2 experiències pràctiques: de la Fundació Catalunya la Pedrera i de l’Associació Hàbitats.

01/10/2019