Recursos

Working with volunteers on private land – A guide

Octubre de 2023

Guia pràctica per entitats ambientals i persones propietàries o gestores de finques privades, amb informació sobre quines tipologies de voluntariat existeixen i consells per a una bona gestió del voluntariat ambiental en finques privades. Elaborat en el marc del projecte LIFE ENPLC.

Arxius