Actualitat

Entitats membres de la XCN reben 10,8 milions d’euros per conservar la biodiversitat i promoure la bioeconomia forestal

La Xarxa per a la Conservació de la Natura ha facilitat la creació de projectes en partenariat de les entitats membres. En la convocatòria aprovada recentment pel foment de la bioeconomia forestal subvencionada per la Fundación Biodiversidad, les entitats membres de la XCN han aconseguit assegurar fonts per un valor de 10,8 milions d’euros en 7 projectes amb un total de 20 socis directes membres de la XCN. Això representa un 14.1% del pressupost total de la convocatòria.

Per fer-ho s’han seguit diverses estratègies paral·leles en el marc de la germinadora de projectes de la XCN. Per una banda, s’han creat i participat activament en partenariats de projectes adoptant el rol d’entitat coordinadora o col·laboradora, i per l’altra banda, s’ha creat xarxa d’entitats amb reptes territorials compartits. Això ha permès assegurar un pressupost de gairebé 6 milions d’euros en 4 projectes que ha beneficiat a 17 entitats membres de la XCN.

A més altres entitats membres de la XCN han aconseguit finançament per projectes com ara la Fundació Pau Costa, la Fundació Catalunya la Pedrera o Associació per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura, La Sabina. En aquests casos les entitats han conformat elles mateixes les propostes al marge de la germinadora de projectes de la XCN. Aquests projectes compten amb un finançament total de 5 milions d’euros i suposen un 6,5% del pressupost de la convocatòria.

Alguns dels projectes aprovats i que s’executaran els anys 2024 i 2025 són:

CustForest és un projecte liderat per la Xarxa per a la Conservació de la Natura amb l’objectiu de demostrar com la custòdia pot ser una eina de governança capaç de generar bioeconomia en els sistemes forestals tot promovent la conservació de la biodiversitat.

Entre les actuacions de gestió forestal multifuncional destaquen la millora d’hàbitat pel gall fer, el voltor negre, l’àguila cuabarrada i tortuga mediterrània, a més de la conservació de rodals de bosc madur. Les actuacions aniran acompanyades d’espais de governança locals i la promoció de la bioeconomia a través de: l’ecoturisme, la bioingeneria, la promoció de crèdits climàtics i el foment del finançament privat.  

Les activitats es desenvolupen al Pallars Sobirà, Girona i la conca del Gaià de la mà de la Fundació Projecte Boscos de Muntanya, l’Associació Sèlvans, Fundació Pioneers of Our  Time, l’Associació Mediambiental la Sínia i el CREAF.

Plantes Oblidades

Plantas Olvidadas és un projecte impulsat per Eixarcolant per tal de desenvolupar i promoure els aprofitaments alimentaris forestals, focalitzant-se en l’aranyó, el grataculs, la pinya verda de pi, la cirera de pastor i l’aglà.

Actuant en 280 hectàrees de 10 finques forestals situades arreu del territori català, s’exploraran models de gestió forestal sostenibles que presentin una rendibilitat major a l’actual, derivada del valor afegit dels productes alimentaris generats. Es realitzarà un procés d’innovació i valorització gastronòmica per tal de testar l’elaboració de productes alimentaris, com ara un gelat de grataculs, una crema d’aglà o un xarop de pi.

Tot plegat anirà seguit de diferents actuacions relacionades amb l’escalabilitat de la producció, la comercialització, l’obertura de mercat i la replicabilitat en altres territoris. El projecte s’articula des d’una triple perspectiva: la revitalització de l’economia rural, la millora de la biodiversitat forestal i l’increment de la resiliència dels boscos davant els riscos del canvi climàtic.

Flow4Bio

Flow4Bio és un projecte liderat per Fundació Emys que persegueix canviar el model de turisme de natura que ha comportat la massificació de molts espais naturals. Es vol impulsar un model turístic sostenible dels espais forestals que fomenti la conservació de la biodiversitat i el desenvolupament social i econòmic dels pobles amb repte demogràfic, ja que és justament en pobles petits on sovint es dona la massificació i els seus impactes ambientals i socials.

S’actuarà des de la creació i implementació d’una metodologia per estudiar els espais forestals massificats, la gestió forestal sostenible d’aquestes zones i la formació i impuls de la figura de l’informador ambiental com a peça clau per la protecció d’aquestes àrees.

El projecte es farà de la mà d’un centre de recerca, el CTFC, i de dues entitats de la XCN, Fundación Trenca i SEO Birdlife. Es treballarà en quatre espais protegits per la creació i la implementació de la metodologia i la gestió forestal sostenible: el Parc Natural del Montseny, l’Alta Garrotxa, el Parc Natural dels Ports i la Reserva Nacional de Caça de Boumort.

Flow4Bio també comptarà amb la col·laboració de la Diputació de Girona, la qual ha promogut la gestió de la sobrefreqüentació en espais naturals, per tal d’exportar l’experiència a la resta de províncies catalanes i a altres comunitats autònomes d’Espanya on es replicarà la metodologia creada (Astúries, les Illes Canàries, Aragó, València i les Illes Balears).

Ribérate

El projecte Ribérate vol generar bioeconomia a través de la revaloració dels serveis ecosistèmics dels boscos de ribera. Busca promocionar un model de gestió dels boscos de ribera en 13 hàbitats d’interès comunitari de les conques dels rius Ebre, Llobregat, Ter, Glorieta, Onyar i Francolí, que posa en valor els seus serveis ecosistèmics per a la generació de bioeconomia, millora de la biodiversitat i adaptació al canvi climàtic.

A més el projecte consisteix a l’eliminació d’espècies exòtiques invasores (xop, negundo, aïllant i robínia) sobre 35 ha i, amb la fusta resultant, s’habilitaran 750 refugis de fauna per a xicotets mamífers, ocells, rèptils i insectes. També es farà reforestació de 25 ha amb espècies autòctones i s’habilitaran 53 ha per a pasturatge extensiu.

Entre altres actuacions destaquen l’habilitació d’itineraris saludables sobre 47 ha, la construcció de 2 vivers de planta forestal, la valorització de les espècies exòtiques invasores retirades per a fusta o biomassa i l’adequació de 5 zones de producció de vímet. A més es faran almenys 10 actuacions d’educació i voluntariat ambiental, 17 accions formatives i es generaran 15 llocs de treball: 4 de gestió i 11 directes entre peons i oficials forestals.