Actualitat

Nova enquesta per persones propietàries i gestores forestals

Respostes de la gestió forestal als desenvolupaments ecològics, socioeconòmics i de polítiques

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC) llança una enquesta per conèixer com els propietaris i/o gestors forestals de Catalunya gestionen els boscos per fer front a reptes de futur en relació tant a la producció de fusta, la conservació i la restauració de la biodiversitat, com a la mitigació i l’adaptació del bosc als impactes del canvi climàtic. Quines són les seves motivacions i com responen a diferents desenvolupaments polítics i socioeconòmics.

Tenir un registre de la seva aportació és important per dos motius. Primer, perquè la implementació dels objectius de les polítiques de la Unió Europea i nacionals amb relació a la producció de fusta, la biodiversitat forestal i la resiliència climàtica depenen dels comportaments amb els quals els propietaris i els gestors forestals responen per donar-li suport. Segon, perquè els propietaris i els gestors forestals han de respondre a múltiples desenvolupaments polítics i socioeconòmics en un context que s’enfronta a reptes com el canvi climàtic, el declivi de la biodiversitat i la seguretat de la fusta.

Els resultats d’aquesta enquesta permetran:

  • Fer una classificació de la propietat a Catalunya.
  • Entendre millor la seva resposta en termes de gestió forestal en funció de diferents instruments polítics i incentius econòmics.

La durada de l’enquesta és de 20 minuts i totes les respostes són estrictament anònimes.

Es pot accedir a l’enquesta en línia a partir d’aquest enllaç: es.surveymonkey.com/r/MWNFLQ6

Aquesta enquesta està promoguda en el marc d’un projecte de recerca europeu BIOCONSENT (www.bioconsent.eu) on hi participa el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).

Contacte i més informació a:

Mireia Pecurul Botines: mireia.pecurul@ctfc.cat

Paolo Macri: paolo.macri@ctfc.cat