Actualitat

Llancem una enquesta per conèixer el paper de les entitats ambientals en relació a la ciència ciutadana i natura

Des de la XCN llancem una enquesta per tal de conèixer el paper de les entitats ambientals com a agents participants d’iniciatives de ciència ciutadana i natura, i avaluar el potencial per impulsar el desplegament de la ciència ciutadana i natura a Catalunya, en col·laboració amb els agents promotors (centres de recerca, altres entitats, etc.).

Totes les entitats ambientals de Catalunya poden respondre l’enquesta a través d’aquest formulari, i fins al 29 de setembre. Enquesta amb una durada aproximada de 10 min.

L’impuls de la ciència ciutadana a través de les entitats locals de conservació, un repte pendent

A Catalunya existeixen actualment nombrosos projectes de ciència ciutadana i natura, avaluats al 2022 segons uns criteris de qualitat científics i socials, a través de l’estudi «Diagnosi dels projectes de ciència ciutadana i natura de Catalunya». A través de 3 sessions de treball i una enquesta de 59 preguntes, es van avaluar un total de 34 projectes, obtenint un mapa de la situació actual dels projectes de ciència ciutadana i natura de Catalunya, el que va ajudar a definir un total de 23 propostes d’actuació per a la millora i impuls d’aquests.

En els projectes de ciència ciutadana hi intervenen diferents agents:

  • Agent promotor: creador i impulsor de la iniciativa de ciència ciutadana. S’encarrega del desenvolupament tècnic del projecte, així com de la definició dels criteris científics i socials de participació, i del seu impuls.
  • Agent participant: persones a títol individual o col·lectius que implementen un projecte de ciència ciutadana existent a la seva realitat local.
  • Facilitadors: organitzacions que col·laboren en el desenvolupament i implementació de projectes de ciència ciutadana, però no hi participen directament aportant dades. Tenen aquest paper, per exemple, les administracions públiques, aportant finançament o visibilitat als projectes de ciència ciutadana.

Les entitats ambientals, organitzacions sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la conservació de la natura, poden actuar com a promotors o participants de projectes de ciència ciutadana. 

Per exemple, com a promotores, trobem entitats com l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), que impulsa el «Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya, SOCC», i en gestiona la recopilació i tractament de les dades. Com a participants, un exemple, d’entre molts altres, podria ser el Grup Ecologista del Vendrell i el Baix Penedès (GEVEN) que implementa a nivell local el projecte SEMICE, de seguiment de petits mamífers, promogut per el Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Amb els resultats obtinguts de l’enquesta podrem definir quines línies de treball cal prioritzar i impulsar a fi de coordinar i optimitzar els projectes de ciència ciutadana presents a Catalunya entre les entitats de conservació locals.

Per qualsevol dubte, podeu contactar a la Paula a ppuy@xcn.cat.

Acció realitzada per la Xarxa per a la Conservació de la Natura, amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.