Actualitat

Resultats de l’enquesta “accés a la terra per l’agroecologia – necessitats per part de les entitats arreu d’Europa”

Entre d’altres, es demana més formació sobre “Nous models de tinença de la terra”.

La pagesia té un paper clau i insubstituïble en el manteniment a gran escala dels hàbitats agraris. La intersecció entre els valors naturals i l’activitat agrària és evident: bona part de la biodiversitat europea es troba a les terres agràries o adjacent a aquestes i, per tant, és afectada de manera considerable per el tipus de pràctiques agràries que es desenvolupen. De fet, molts hàbitats agraris depenen de l’existència i continuïtat de determinades pràctiques.

Malauradament, l’estat de conservació dels valors naturals lligats a espais agraris és notablement desfavorable, indicant que l’actual model de producció i consum té un impacte negatiu sobre l’estat de conservació de la biodiversitat. Tot plegat posa sobre la taula objectius comuns entre la pagesia i el moviment naturalista: per una banda, la protecció del sòl i l’activitat agrària i, per l’altra, el foment de pràctiques agràries compatibles amb la conservació dels valors i recursos naturals.

En aquest context, la XCN considera estratègic articular diverses línies d’actuació relacionades amb el foment de l’agroecologia. L’accés a la terra és una de les barreres amb què es troba la pagesia a l’hora d’implementar els seus projectes (aquí es pot consultar molta més informació sobre aquesta problemàtica). Per això, la XCN participa al projecte “Access to Land Learning Platform” (veure notícia genèrica del projecte).

La primera acció del projecte ha estat la realització d’una enquesta, l’objectiu de la qual era detectar les necessitats formatives de les organitzacions arreu d’Europa que es dediquen a l’accés a la terra. Entre els resultats, destaquen necessitats formatives de cara a les següents temàtiques:

  • Desenvolupar estratègies de comunicació i finançament
  • Incidència política
  • Gestió i finançament de l’adquisició de terres
  • Avaluació de la viabilitat econòmica de les explotacions agràries
  • Avaluació de l’impacte de les explotacions agroecològiques en termes socials, ambientals i econòmics.
  • Nous models de tinença de la terra

Els resultats de l’enquesta seran utilitzats per decidir quins materials i activitats formatives es desenvoluparan al llarg del projecte (podeu consultar els resultats complets aquí). L’equip tècnic de la XCN es focalitzarà en les temàtiques més relacionades amb la missió de l’entitat. Us n’anirem informant!