Actualitat

Participem en un jornada de treball a París en el marc del projecte H2020 Ruralization

Una de les actuacions que realitzarem serà la identificació i impuls de pràctiques socials innovadores que facilitin l’accés a la terra per a les noves generacions rurals.

Els passats dies 20 i 21 de gener, el conjunt d’universitats i entitats que formem part del consorci per desenvolupar el projecte Ruralization, vam reunir-nos a París en dues intenses però engrescadores jornades de treball, que han servit per donar ritme (no necessàriament de bolero) al projecte, i il·luminar la trajectòria que ha de seguir durant el proper any una de les principals línies d’actuació: l’accés a la terra per a les noves generacions de joves del món rural.

L’organització Terre de Liens, amb qui ja fa anys compartim objectius i projectes des de la XCN en el marc principalment de la xarxa europea Access to Land, va actuar d’amfitriona, facilitant en tot moment la discussió i el treball col·lectiu. L’encontre va començar amb una revisió general dels objectius i resultats a assolir en el marc d’aquesta línia de recerca (una de les 4 que conformen el projecte), per endinsar-se posteriorment en la discussió sobre l’organització de les tasques específiques que caldrà desenvolupar en els propers mesos de forma consorciada.

En aquest sentit, la primera fita és l’anàlisi qualitativa dels mecanismes legals i polítics que delimiten les condicions d’accés a la terra per a l’activitat agrícola, i que es farà amb l’acompanyament d’experts en cadascun dels països de la UE (Regne Unit inclòs, malgrat l’imminent Brexit). Des de la XCN considerem que aquesta tasca ha de servir també per desgranar més i millor alguns instruments legals d’especial rellevància en el cas de Catalunya, com per exemple la recentment aprovada Llei d’Espais Agraris. Seguint a l’anàlisi qualitativa, se’n desenvoluparà una de quantitativa, amb l’objectiu d’observar les tendències més recents en el mercat de la terra (preus i volum de transaccions). De totes formes, l’activitat a la qual dedicarem més temps des de la XCN en el marc d’aquesta línia d’actuació, ja gairebé en la segona meitat de l’any, serà la identificació i impuls de pràctiques socials innovadores (tant formals com informals) que facilitin l’accés a la terra per a les noves generacions rurals. Al respecte, serà el moment per consolidar també el treball en xarxa amb entitats locals que ja actuen en aquesta línia, i amb les quals venim col·laborant en els darrers anys, com l’Escola de Pastors de l’Associació Rurbans, o Terra Franca, entre altres.

Més enllà de la concreció de les tasques que donaran lloc a aquesta línia d’actuació, la trobada a París ha servit també per actualitzar i compartir amb la resta d’entitats la visió general sobre les altres properes actuacions del projecte, com ara els tallers participatius amb joves o els casos d’estudi sobre les noves generacions de pagesos. A més, l’ambient distès entre les successives sessions de treball, àpats inclosos, ha permès avançar una mica més en la cohesió del grup i en la construcció d’una visió i estratègia comunes, tasca no sempre fàcil degut tant a la diversitat cultural dels membres com a les diferents perspectives assumides des del món acadèmic, per una banda, i des de les entitats de base, per l’altra.

Com sempre, des de la XCN us mantindrem informades del progrés del projecte, però us convidem també a subscriure-us al butlletí específic del Ruralization, a través del qual rebreu informació sobre els avenços i resultats en tots els territoris europeus en què s’està duent a terme.