Actualitat

Noves entitats membres a la XCN

A continuació us presentem diverses organitzacions que en les últimes setmanes s’han incorporat com a membres a la Xarxa per a la Conservació de la Natura. A totes elles, benvingudes!

 • Associació de Micropobles de Catalunya
 • Associació Triops Divulgació
 • Ajuntament de Sant Miquel de CampMajor
 • Associació Custodia Platges
 • Associació l’Era, Espai de recursos agroecològics
 • ADV Ecològica de Ponent

Associació de Micropobles de Catalunya

L’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) és una organització sense afany de lucre, formada per ajuntaments de municipis de menys de 1.000 habitants i per les quatre diputacions catalanes. L’objectiu de l’entitat és donar veu a aquests ajuntaments i contribuir a millorar la seva capacitat de gestió i la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Els micropobles (municipis de menys de 1.000 habitants), tot i conformar el 3% de la població total de Catalunya (al voltant de 200.000 habitants), contenen el 51% del territori (16.300 km2). Per tant, el seu paper vers la conservació de la natura és molt important.

Associació Triops Divulgació

Entitat ambiental amb seu a Mataró, que treballa amb l’objectiu de promoure el coneixement del medi natural de Catalunya a partir de la recerca, la conservació i la divulgació del patrimoni natural i la biodiversitat.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació du a terme les activitats següents, entre d’altres:

 • Promoure, implementar i executar projectes de recerca científica en l’àmbit mediambiental i de la biodiversitat.
 • Facilitar les accions de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat posant l’èmfasi en la convivència amb l’activitat humana.
 • Fomentar la formació i el coneixement medi ambiental mitjançant la programació de jornades, cursos, conferències, exposicions i altres activitats docents i formatives.
 • Incentivar el voluntariat ambiental promovent la participació en activitats i projectes, així com realitzant jornades de voluntariat.
 • Establir aliances amb altres associacions, entitats i/o institucions interessades en el foment de la recerca, la conservació i la divulgació del patrimoni natural i la biodiversitat.

Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor

Sant Miquel de Campmajor és un municipi del Pla de l’Estany, de 239 habitants (dades 2022), situat a la vall de la riera de Campmajor, amb una superfície de 33,2km2. L’ajuntament s’associa a la XCN amb l’objectiu de millorar la gestió i els plans de conservació del medi natural municipal, i establir col·laboracions amb altres organitzacions.

Associació Custòdia Platges Garraf

Entitat que organitza recollides de residus a les platges del Garraf, i altres activitats de conscienciació, recuperació i conservació del medi natural. Cada mes organitzen una jornada oberta de neteja a la platja, a les muntanyes o a les zones verdes urbanes del Garraf.

Associació l’Era, Espai de recursos agroecològics

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics, és una associació que té com a principals objectius el foment de la producció agrària ecològica i l’agroecologia, i compta, a dia d’avui, amb gairebé 350 socis i sòcies. L’objectiu de l’entitat és treballar per la transformació del primer sector com a motor de canvi de tota la nostra societat. Aposten per una agricultura i ramaderia a escala humana que contribueixi a mitigar el canvi climàtic i deixi de ser una de les principals fonts d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Promouen activitats i porjectes que tenen per objectiu un desenvolupament rural i agrari sostenible, així com la conservació de la biodiversitat agrícola, sota una perspectiva agroecològica.

ADV Ecològica de Ponent

L’objectiu de l’entitat és donar suport als pagesos a fer el canvi cap a la producció ecològica, fomentar l’agricultura ecològica, i la defensa de l’espai agrari i del medi ambient, entesos ambdós com elements necessaris per a la ciutadania en general i imprescindible per al món rural i la pagesia.

Una altra finalitat de l’entitat és incrementar la biodiversitat de les finques agràries, ajudar a fomentar el relleu generacional i donar suport a iniciatives col·lectives.