Actualitat

S’incorporen noves entitats a la XCN

A continuació us presentem diverses organitzacions que en les últimes setmanes s’han incorporat com a membres a la Xarxa per a la Conservació de la Natura. A totes elles, benvingudes!

  • Ajuntament d’Altafulla
  • Ajuntament de Querol
  • Ajuntament de Vila-Rodona
  • Associació Amics Natura 2000
  • Associació Conservem el Moianès
  • Associació Osmon
  • Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-Sana
  • EMD Isil i Alòs

Ajuntament d’Altafulla

Altafulla és un municipi del Tarragonès. El poble està situat a la costa del mar Mediterrani, al marge esquerre del riu Gaià, entre la muntanya de Sant Joan i la muntanya de Sant Antoni, a uns 80 metres d’altitud davant del mar. El terme municipal limita al nord amb la Riera de Gaià i la Nou de Gaià; a l’est, amb Torredembarra; al sud, amb el Mediterrani, i a l’oest, amb Tarragona. La vila va ser declarada bé cultural d’interès nacional l’any 1998 per la Generalitat de Catalunya gràcies, principalment, a la Vila Closa i als seus ravals. Dos anys més tard, el 2000, va ser declarada també Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per la vil·la romana dels Munts.

Ajuntament de Querol

Querol és un municipi de l’Alt Camp. Es troba aturonat a 565 m. d’altitud, dominant la vora esquerra del Gaià. El caràcter extraordinàriament muntanyós del territori fa que, de sempre, hagi conreat només una petita part del terme. Les terres incultes tenen predomini de la garriga i també hi ha pinedes.

Ajuntament de Vila-Rodona

Vila-Rodona és un municipi del Tarragonès, separat en dues zones per la vall del Riu Gaià. La part est està formada per una sèria continuada de muntanyes en les quals discorren els torrents del Pons, Pedrafita, Mas Serrà, Pinatelles, Pieró i d’en Boada. La part oest està formada per zones planeres i una petita vall, per on passa el torrent del Clot, que dóna les seves aigües al Francolí. El municipi té una superfície de 32,91 km2.

Associació Amics Natura 2000

L’associació Amics Natura 2000 Pirineu és una entitat de custòdia del territori, sense ànim de lucre, que promou, desenvolupa i col·labora en projectes de conservació i divulgació del medi natural i la biodiversitat al Pirineu català, tant en espais de la xarxa Natura 2000 com en aquells que actuen de connectors entre els mateixos.

Associació Osmon

És una associació que treballa per millorar els espais verds per a la preservació del medi ambient així com planificar la participació en altres finalitats humanitàries que puguin estar relacionades amb la conservació de l’entorn en què es duen a terme les tasques de l’entitat. Es dediquen a la reforestació, neteja del planeta i conscienciació.

Associació Protegim Moianès

És una associació que vol donar a conèixer i reivindicar el valor del patrimoni natural del Moianès, treballar per aconseguir una conservació més efectiva dels valors naturals de la comarca i, alhora denunciar-ne les seves agressions. També vol promoure una gestió més sostenible del territori, compromesa amb el manteniment i afavoriment de la biodiversitat.

Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-Sana

El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, és la institució que ha recuperat i gestiona l’estany. Té naturalesa d’administració pública, caràcter local i té la seu al Consell Comarcal del Pla d’Urgell. Actualment està format per la Diputació de Lleida, el departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de medi natural, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, l’Ajuntament de Vila-sana i la Universitat de Lleida, tots ells amb representats al Consell General i a la Comissió Executiva.

La Fundació Catalunya La Pedrera, ha col·laborat en l’execució dels treballs i participa en la gestió i millora ecològica de l’espai.

EMD Isil i Alòs

Isil i Alós és una entitat municipal descentralitzada de 114 habitants situada a la part septentrional del terme d’Alt Àneu. Comprèn tot l’antic municipi d’Isil o Isil i Alós d’Àneu: la capçalera de la vall d’Àneu, travessada per la Noguera Pallaresa, a la zona de transició entre el Pallars i el país de Coserans, a Occitània.

És una associació que vol donar a conèixer i reivindicar el valor del patrimoni natural del Moianès, treballar per aconseguir una conservació més efectiva dels valors naturals de la comarca i, alhora denunciar-ne les seves agressions. També vol promoure una gestió més sostenible del territori, compromesa amb el manteniment i afavoriment de la biodiversitat.