Actualitat

VÍDEO – Reintroduir el conill de bosc per recuperar la tortuga mediterrània al massís de l’Albera

La Societat Catalana d’Herpetologia inicia un projecte per millorar l’estat de les poblacions de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni), que té per objectiu ajudar a la conservació d’aquesta espècie a la serra de l’Albera, a on habita l’última població natural de tota la península Ibèrica. Avui en dia, la depredació és la principal causa de regressió de l’espècie al massís, i depredadors com la guineu, la fagina, la geneta o el senglar tenen un fort impacte sobre la població de tortugues, afectant especialment postes i juvenils. Aquesta pressió es veu agreujada per l’absència gairebé total del conill de bosc Oryctolagus cuniculus a la zona, que sovint és la base (quantitativament) de l’alimentació dels carnívors en els ambients mediterranis.

La proposta té com a objectiu la reintroducció de conill a la zona de l’Albera, d’on va desaparèixer a causa de la greu afectació de diverses malalties infeccioses, perquè funcioni principalment com a presa alternativa per als actuals depredadors de tortuga mediterrània.

Actualment s’estan duent a terme diverses actuacions per a l’adequació de l’hàbitat, com ara la construcció de vedrunes, la plantació de farratge i vegetació autòctona, i la reparació de tancat perimetral, així com l’alliberament de conills en diversos punts de la finca. Es preveu que aquestes actuacions no només afavoreixin indirectament a la supervivència i conservació de la població de tortuga, sinó que la presència de conill propiciï el manteniment d’un paisatge heterogeni i més resilient a incendis, i la conservació d’altres espècies amenaçades que també es beneficiaran de la seva presència, com ara el turó Mustela putorius i l’àguila cuabarrada Aquila fasciata.

Més informació al web de la Societat Catalana d’Herpetologia.