Agenda

Sortida tècnica “Papallones, estanys i prats de dall en una finca agroramadera”

13 de juliol del 2023

La conservació dels valors naturals en finques agroramaderes esdevé clau per revertir la pèrdua de biodiversitat que estem vivint. En aquesta línia l’Associació Paisatges Vius treballa en diverses finques, fent actuacions que comptabilitzin la seva activitat agroramadera amb la conservació dels seus valors naturals.

Durant la sortida es visitarà l’espai en custòdia de Can Roca (Pardines), una finca agroramadera de gran valor natural on Paisatges Vius està duent a terme accions de conservació en el marc de diferents projectes:

  • Microreserves de papallones. Es visitaran dues microreserves creades per la papallona amenaçada formiguera petita. S’explicarà la gestió que hi duen a terme.
  • 1000 punts d’aigua. Es visitaran diversos punts d’aigua (estanys, molleres i fonts) on s’explicarà com es compatibilitza la seva conservació amb l’activitat ramadera.
  • Prats vius. Es visitarà un prat donador de llavors i s’explicarà l’estudi que s’està fent sobre l’efecte del tipus de gestió dels prats en la diversitat de plantes i papallones.


Durant la sortida es farà una caminada circular d’uns 5 km de longitud i 300 metres de desnivell, fent aturades als llocs de més interès. Es poden portar binocles i caçapapallones.

Dijous, 13 de juliol – 9.30h a 14h (NOVA DATA!)
Organitza: Associació Paisatges Vius.
Lloc: Pardines (Ripollès).

COM PARTICIPAR-HI

La participació a les sortides és gratuïta, però cal confirmar assistència al formulari d’inscripció.

A cada sortida s’ofereix la possibilitat que els participants dinin plegats, promovent així un espai informal i complementari a la sortida per compartir experiències i teixir aliances. Podeu indicar al formulari d’inscripció si esteu interessats a dinar plegats.

Aquelles sortides on no es pugui arribar amb transport públic, els desplaçaments es fan de manera particular. Si algú no té cotxe particular o vol compatir-lo, que ho indiqui al formulari d’inscripció i des de l’organització ho tindrem en compte.

EL CICLE DE SORTIDES ENDINSEM-NOS AL TERRITORI 2023

A Catalunya tenim més d’un centenar d’entitats ambientals que treballen activament per a la conservació i/o restauració d’espais naturals. Tot i l’elevada aportació que fan les seves accions per revertir la crisi climàtica i ecològica en la que ens trobem, la seva tasca té poca visibilitat.

Així doncs, hem organitzat un cicle de 5 sortides de camp en que volem donar a conèixer els projectes que realitzen algunes d’aquestes entitats i quina contribució fan a la millora de la biodiversitat. A la vegada, volem que les sortides esdevinguin un espai on es puguin intercanviar coneixements entre els participants i les entitats implicades.

Les altres sortides del cicle de sortides, a les quals també podeu participar, són:

19 d’octubre – Boscos madurs i el seu potencial terapèutic. PN Collserola (Barcelonès)