Agenda

Redacció de plans de gestió per a finques en custòdia. Formació en línia.

09/05/2023

9 de maig de 2023. 10 – 11:30h. En línia.

Aquesta formació, dirigida a entitats de custòdia en actiu i a aquelles entitats que vulguin fer el pas a la custòdia, pretén donar les nocions bàsiques i les recomanacions pràctiques necessàries per a utilitzar dues eines essencials de la custòdia del territori: els plans de gestió i els contractes i convenis de custòdia.

Els plans de gestió són documents de planificació de la conservació que recullen allò essencial per a gestionar un espai concret durant un període de temps definit, implementant una gestió adaptativa. Inclouen una breu descripció de l’espai i els elements d’interès, quins elements són objecte de conservació, quins són els factors que els influeixen, quins objectius concrets es volen aconseguir, quines actuacions són necessàries per a assolir aquests objectius, i com s’avaluarà si s’estan assolint. Des de la XCN hem elaborat una plantilla de pla de gestió adaptada a la custòdia del territori, que ja s’ha començat a posar en pràctica en algunes finques en custòdia.

En la primera formació d’aquest cicle, presentarem aquesta plantilla i farem recomanacions per a la redacció i implementació de plans de gestió, amb la participació de dues entitats de custòdia.

PROGRAMA

10h – Nova plantilla de pla de gestió per a espais en custòdia i recomanacions per a la redacció.

Guillem Bagaria Morató (XCN)

10:30h – Aspectes pràctics a tenir en compte a l’hora de redactar i aplicar plans de gestió.

Dues entitats de custòdia amb diferent enfocament i experiència en l’elaboració i implementació de plans de gestió faran recomanacions pràctiques per a portar a terme amb èxit un pla de gestió.

Guillem Mas Cornet (Associació Paisatges Vius)

Guillem Figueras Moreu (Els Corremarges, SCCL.)

11:15h – Torn obert de preguntes

Formació en contractes i convenis de custòdia

Aquesta formació compta amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la subvenció exclosa de concurrència pública 2022, emmarcada en el Pla de Treball DGPA-XCN 2021-2025.