Agenda

Working with volunteers on private land – how to get started

09/11/2021 - 10/11/2021

Els dies 9 i 10 de novembre 2021 tindran lloc unes jornades en línia, dirigides a persones propietàries o entitats sense ànim de lucre, amb l’objectiu d’orientar en la creació de projectes de voluntariat ambiental en finques privades, amb un recull d’experiències pràctiques que poden guiar la creació de col·laboracions entre entitats i propietat.

Les sessions s’emmarquen en el projecte europeu LIFE ENPLC.