Projectes

LIFE ENPLC

European Networks for Private Land Conservation

Objectiu general del projecte

L’objectiu principal del LIFE ENPLC és impulsar la conservació comunitària i privada a la Unió Europea mitjançant la creació de nous incentius fiscals i noves fonts de finançament, incentivant la participació ciutadana en la conservació de la natura a través del voluntariat i la ciència ciutadana, així com facilitant recomanacions tècniques i legals per a la millora dels projectes de conservació. Aquest projecte dóna continuïtat als projectes L.I.F.E. i ELCN.

Descripció

L’emergència climàtica i la pèrdua creixent de biodiversitat representen una gran amenaça per als terrenys privats. Amb l’objectiu de desenvolupar una xarxa a tota la Unió Europea de professionals de conservació privada de la natura, s’utilitzaran eines innovadores per mitigar els danys i preservar el valor de la natura per a les properes generacions.

Per aquest motiu es va fundar la Conservation Landowners Coalition (CLC), una unió entre persones propietàries i organitzacions conservacionistes. El projecte se centra en promoure eines de conservació privada (eines PLC), amb especial atenció en els drets reals d’aprofitament parcial. Provem i donem suport a la seva adopció més àmplia, participem en la reforma de sistemes fiscals de suport i altres que incentivin la conservació privada, continuem amb el desenvolupament d’estàndards i pràctiques de conservació i ajudem amb el desenvolupament d’organitzacions i les seves xarxes que treballen en aquest àmbit (seguint el models dels “trusts” dels Estats Units).

Estem treballant amb ciutadania, voluntariat i món científic en la conservació voluntària de la terra privada. A efectes de comunicació, es designaran ambaixadors de la conservació privada que mostrin accions, problemes i solucions concretes, adreçant-se a les administracions rellevants, per involucrar millor a les autoritats nacionals i regionals en el desenvolupament d’iniciatives privades de conservació a la seva jurisdicció.

Objectius específics

  • Ajuntar sota una única estructura la European Landowners’ Organization i la European Land Conservation Network tot creant la Conservation Landowners Coalition.
  • Definir els valors i potencials de la ciència ciutadana per a la conservació en finques comunitàries i privades.
  • Identificar els instruments fiscals i mecanismes de finançament més rellevants per a la conservació en finques comunitàries i privades.
  • Desenvolupar un manual per a la conservació en finques comunitàries i privades.

Accions previstes

  • Formar la Conservation Landowners Coalition i vehicular els Private Land Conservation Ambassadors.
  • Fomentar la ciència ciutadana com eina per la conservació en finques comunitàries i privades.
  • Investigar i testejar instruments per a la conservació en finques comunitàries i privades.
  • Investigar instruments fiscals i mecanismes de finançament per a la conservació en finques comunitàries i privades.
  • Desenvolupar estàndards i pràctiques per la conservació en finques comunitàries i privades.

Resultats esperats

  • En base a les característiques del projecte, s’espera millorar les aliances en la conservació comunitària i privada arreu d’Europa, tot fent especial èmfasi en la importància de la ciència ciutadana per a la conservació d’aquests espais. També s’hi donarà especial rellevància als mecanismes de finançament per a la conservació comunitària i privada, tot enfortint el seu rol dins de la conservació de la natura i la biodiversitat.

Activitats relacionades