Projectes

LIFE ENPLC

European Networks for Private Land Conservation

Objectiu general del projecte

L’objectiu principal del LIFE ENPLC és impulsar la conservació comunitària i privada a la Unió Europea mitjançant la creació de nous incentius fiscals i noves fonts de finançament, incentivant la participació ciutadana en la conservació de la natura a través del voluntariat i la ciència ciutadana, així com facilitant recomanacions tècniques i legals per a la millora dels projectes de conservació. Aquest projecte dóna continuïtat als projectes L.I.F.E. i ELCN.

Objectius específics

  • Ajuntar sota una única estructura la European Landowners’ Organization i la European Land Conservation Network tot creant la Conservation Landowners Coalition.
  • Definir els valors i potencials de la ciència ciutadana per a la conservació en finques comunitàries i privades.
  • Identificar els instruments fiscals i mecanismes de finançament més rellevants per a la conservació en finques comunitàries i privades.
  • Desenvolupar un manual per a la conservació en finques comunitàries i privades.

Accions previstes

  • Formar la Conservation Landowners Coalition i vehicular Private Land Conservation Embassadors.
  • Fomentar la ciència ciutadana com eina per la conservació en finques comunitàries i privades.
  • Investigar i testejar instruments per a la conservació en finques comunitàries i privades.
  • Investigar instruments fiscals i mecanismes de finançament per a la conservació en finques comunitàries i privades.
  • Desenvolupar estàndards i pràctiques per la conservació en finques comunitàries i privades.

Resultats esperats

  • En base a les característiques del projecte, s’espera millorar les aliances en la conservació comunitària i privada arreu d’Europa, tot fent especial èmfasi en la importància de la ciència ciutadana per a la conservació d’aquests espais. També s’hi donarà especial rellevància als mecanismes de finançament per a la conservació comunitària i privada, tot enfortint el seu rol dins de la conservació de la natura i la biodiversitat.