• Publicacions de la XCN

Elements pràctics sobre la mesura de destinar el 0,5% de l’IBI a la conservació del medi natural

  • Documents de jornades XCN

Com preparar un bon contracte o conveni de custòdia

  • Publicacions de la XCN

Guia de recomanacions per a la signatura d’acords amb la propietat de finques forestals per a realitzar actuacions de millora de la biodiversitat

LIFE ENPLC

  • Publicacions de la XCN

Informe sobre criterios y sistemas de acreditación de la custodia del territorio en el estado español

  • Publicacions de la XCN

Los Mecanismos Mortis Causa de custodia del territorio en el derecho civil de Cataluña