Recursos

Elements pràctics sobre la mesura de destinar el 0,5% de l’IBI a la conservació del medi natural

01/02/2024

Amb la mesura de destinació del 0,5% de la recaptació anual de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a actuacions de conservació i millora del medi natural del municipi, es vol que els ajuntaments es comprometin amb la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics; tot coordinant-se i implicant els propietaris, entitats i usuaris del territori.

Aquest document té l’objectiu de recollir el procediment polític, tècnic i jurídic per poder implementar la iniciativa en totes les seves fases.

Arxius