Voluntariat Ambiental

Difusió i promoció de les activitats de voluntariat ambiental de les entitats. Assessorament i suport per garantir la qualitat, l’estabilitat i la professionalitat adequades en la gestió del voluntariat

Setmana de la natura

Campanya que promou la implicació ciutadana en la conservació de la natura, tot promovent centenars d'activitats relacionades amb la natura

Viu el voluntariat ambiental a Barcelona

Promoció de les activitats de voluntariat ambiental de Barcelona