Recursos

Com elaborar un pla de voluntariat ambiental? Guia per a entitats ambientals de Catalunya

Desembre de 2023

Actualment, més de 200 entitats ambientals actuen al nostre territori, implicant a la ciutadania en la seva actuació, a través de la custòdia del territori i del voluntariat ambiental.

Aquesta guia neix amb el propòsit d’orientar a totes aquestes entitats en la tasca de definició, debat intern, redacció i implementació del seu propi pla de voluntariat ambiental. Aporta unes nocions bàsiques sobre què entenem per voluntariat, les característiques pròpies del voluntariat ambiental, i tot seguit, què és un pla de voluntariat i quines parts hi podem incloure.

Arxius