Projectes

Voluntariat Ambiental

Difusió i promoció de les activitats de voluntariat ambiental de les entitats. Assessorament i suport per garantir la qualitat, l’estabilitat i la professionalitat adequades en la gestió del voluntariat

El voluntariat ambiental és una estratègia de participació que es fa de manera lliure i no remunerada dins el marc d’una entitat sense ànim de lucre, que organitza activitats en benefici de la natura.

De forma permanent, des de la XCN donem suport a la tasca de les entitats que desenvolupen programes de voluntariat ambiental. Concretament:

  • Promovem campanyes i iniciatives que promoguin la implicació de la ciutadania en el voluntariat ambiental
  • Donem visibilitat, formació i assessorament a les organitzacions que tinguin activitats i programes de voluntariat ambiental

La implicació ciutadana en el voluntariat ambiental

Per implicar la ciutadania en el voluntariat ambiental es promouen diverses accions:

  • A través de la web www.voluntariatambiental.cat es donen a conèixer propostes de voluntariat ambiental organitzades per entitats ambientals obertes a la participació de tothom.
  • Periòdicament s’envia un butlletí amb propostes de voluntariat ambiental.
  • Es realitzen campanyes puntuals per promoure activitats de voluntariat ambiental

Formació i assessorament

Treballem per donar suport a les entitats ambientals que promouen el voluntariat ambiental, a fi que les activitats de voluntariat es portin a terme amb la qualitat, l’estabilitat i la professionalitat adequades.

Per assolir-ho realitzem diferents actuacions

  • Assessorament i acompanyament en la redacció i implementació de Plans de Voluntariat.
  • Formació sobre la Llei del Voluntariat i la redacció i aplicació dels Plans de Voluntariat.

A continuació trobareu recursos que hem elaborat:

Webinar “Com afecta la Llei de Voluntariat a les entitats ambientals”

Consulta el programa del webinar i les presentacions:

Webinar “Com elaborar el Pla de Voluntariat de la meva entitat ambiental?”

Consulta el programa del webinar i la presentació.

Activitats relacionades