Projectes

Viu el voluntariat ambiental a Barcelona

Promoció de les activitats de voluntariat ambiental de Barcelona

Objectiu general

L’objectiu principal del projecte és que el Portal de Voluntariat Ambiental de Catalunya esdevingui punt de referència del voluntariat ambiental a la ciutat de Barcelona.

Objectius específics

A) Augmentar el nombre d’entitats barcelonines que participen al Portal del Voluntariat Ambiental tot donant a conèixer els seus projectes de voluntariat.

B) Sensibilitzar sobre el voluntariat ambiental entre la ciutadania,  les administracions i les empreses de Barcelona i implicar-los en projectes de voluntariat ambiental.

Accions previstes

– Mapatge de noves entitats ambientals que vulguin oferir propostes de voluntariat ambiental, fent especial èmfasis als grups informals de voluntariat ambiental. Publicació i difusió de noves propostes de voluntariat a la web.

– Difusió del Portal de Voluntariat Ambiental i de les seves propostes entre el públic objectiu del projecte (ciutadania, empreses i administracions principalment). Realització de 4 sessions presencials de presentació dels serveis de la XCN.

– Realització d’un cicle  de 7 accions de voluntariat locals anomenat “Viu el voluntariat ambiental!” en col·laboració amb les entitats ambientals de la ciutat, per oferir la experiència del voluntariat ambiental i donar a conèixer les entitats locals de la ciutat.

– Cerca i establiment de sinergies i col·laboracions entre institucions i els agents implicats per promoure el voluntariat ambiental a Barcelona, fent especial èmfasis amb entitats socials que promouen el voluntariat ambiental. Inclou l’intercanvi d’experiències i d’informació

Resultats esperats

 - Augment del número d’entitats barcelonines que formen part del portal del voluntariat ambiental i augment de propostes de voluntariat publicades al web.

– Augment del coneixement del Portal del Voluntariat Ambiental entre els públics objectius del projecte procedents de Barcelona.

– Augment del nº de voluntaris/es ambientals provinents dels diferents col·lectius de Barcelona (ciutadania, empreses i administracions) que estan col·laborant en algun projecte del Portal del Voluntariat Ambiental.

– Augment de les col·laboracions entre els diferents col·lectius que promouen el voluntariat ambiental, fent especial èmfasis amb el sector social.