Actualitat

Millorem la gestió del voluntariat de les entitats membres

A través d’assessorament gratuït i finançament, 7 entitats de la XCN elaboraran el seu pla de voluntariat

Aquesta aturada obligada, degut a la pandèmia, ha limitat les activitats de les entitats, però també ha servit per trencar amb el ritme habitual i fer un replantejament de l’organització interna. En aquest sentit, des de la XCN vam obrir una convocatòria per oferir finançament i acompanyament a 7 entitats membres per l’elaboració i implementació del seu pla de voluntariat.

Les entitats escollides ja han començat a treballar en el procés de re-plantejament de la participació interna de l’entitat i en l’elaboració del seu pla. A través de reunions virtuals d’assessorament i seguiment a distància, cada entitat ha designat una persona responsable del voluntariat encarregada d’elaborar el seu propi pla de voluntariat.

Són 7 les entitats que hi estan treballant, distribuïdes per tot Catalunya: Fundació Emys, Associació CEN, Fundació Miranda, Associació Mediambiental la Sínia, GEVEN, Garraf Coopera i IAEDEN – Salvem l’Empordà.

Les reunions on-line han estat d’utilitat per conèixer la realitat del voluntariat de cada entitat i entendre els punts més forts i més febles; per assessorar les responsables del voluntariat sobre com estructurar la gestió del voluntariat, quins documents són necessaris, quines fases s’han de preveure del cicle del voluntariat i com millorar la participació, entre d’altres.

L’objectiu d’aquest procés és dotar d’una millor estructura i qualitat els projectes de voluntariat ambiental de les entitats. Elsplans preveuen estar acabats, aprovats per les respectives juntes i implementats a meitats de setembre de 2020.

En el marc d’aquest assessorament, es preveia una visita presencial a cada entitat per conèixer de prop la realitat del voluntariat, però no s’ha pogut realitzar fins l’entrada a l’anomenada ‘nova normalitat’. Així, el diumenge 21 de juny es va poder fer la primera visita, aquest cop assistint a una de les jornades de voluntariat a Vilanova i la Geltrú que organitza l’entitat Garraf Coopera.

Aquestes són algunes de les accions de promoció i foment dels plans de voluntariat entre les entitats ambientals que duu a terme la XCN durant el 2020, amb l’objectiu de millorar el funcionament intern de les entitats en la gestió del voluntariat, fomentar la participació de la ciutadania vers la conservació de la natura i alhora, ampliar la base social de les entitats. Aquestes accions compten amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Per qualsevol dubte o consulta sobre el voluntariat a la vostra entitat podeu escriure a la Paula a ppuy@xcn.cat