Actualitat

Comencem un nou projecte, el LIFE ENPLC

Amb molta il·lusió la XCN comença un nou projecte, el LIFE European Networks for Private Land Conservation (LIFE ENPLC). Aquest projecte es va iniciar el passat desembre i les seves accions s’implementaran fins al maig de 2024. LIFE ENPLC compta amb un finançament total d’1.694.660 euros i Eurosite és qui coordina els 18 socis d’11 països europeus que som en aquest projecte: Eurosite, Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos, Associacao Nacional de Proprietários Rurais, CSOP, Eesti Erametsaliit, European Landowners’ Organization, Federatie Particulier Grondbezit, Fondacion Francois Sommer, Fundacion Artemisan, Fundatia ADEPT, Latvian Forest Owners, Latvian Fund for Nature, Montis, Naturschutzbund Deutschland Bundesverband, Natuurpunt, Rewilding Portugal, WWF Oasi.

L’objectiu principal del LIFE ENPLC és impulsar la conservació comunitària i privada a la Unió Europea mitjançant la creació de nous incentius fiscals i noves fonts de finançament, incentivant la participació ciutadana en la conservació de la natura a través del voluntariat i la ciència ciutadana, així com facilitant recomanacions tècniques i legals per a la millora dels projectes de conservació . Aquest projecte dóna continuïtat als projectes LIFE L.I.F.E. i ELCN.

Entre les principals tasques de la XCN s’hi troba analitzar i sistematitzar la informació existent sobre els diferents instruments legals per a la conservació comunitària i privada a Europa, tot aportant informació sobre casos pràctics. Al final del projecte, a banda de participar en diversos seminaris, també redactarem un informe que recopilarà tota la informació al respecte. A més, com a XCN tindrem un paper important en l’organització d’un taller sobre el valor de la ciència ciutadana per la conservació comunitària i privada a Brussel·les aquest 2021.

A mesura que el projecte avanci anirem informant dels resultats més rellevants.