Actualitat

Engeguem el projecte LIFE Biorgest

El 28 de novembre vam participar a la primera reunió de coordinació del nou projecte LIFE Biorgest a la seu del Consorci Forestal de Catalunya (CFC), l’entitat coordinadora, a Santa Coloma de Farners. També hi van assistir la resta de socis del projecte: el Centre de la Propietat Forestal (CPF), el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i el Centre National de la Propriété Forestière (CNPF). El projecte també compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya com a socis cofinançadors.

En aquest projecte, que s’allargarà fins el 2023, es busca la innovació en la gestió forestal per a la millora de la biodiversitat en els boscos mediterranis. Per assolir-ho es signaran acords amb els propietaris d’un conjunt de finques per a dur a terme diferents models de gestió i fer-hi el seguiment dels efectes ecològics, silvícoles i de l’impacte socioeconòmic del projecte. Des de la Xarxa de Custòdia del Territori es coordinaran algunes de les accions previstes: l’anàlisi de mecanismes innovadors de finançament i models contractuals amb la propietat, la compensació als propietaris, l’avaluació socioeconòmica del projecte i la valoració econòmica de la implementació de les mesures per a la millora de la biodiversitat.

En aquesta primera reunió es va fer una presentació general del projecte i de les accions i la gestió econòmica i financera, un repàs més detallat a les accions i tasques dels propers sis mesos i la proposta del comitè d’experts del projecte.

Us anirem informant!