• Documents de jornades XCN

Formació en la redacció de plans de gestió per a finques en custòdia

  • Documents de jornades XCN

Gestió sostenible i potenciació de la biodiversitat en finques forestals

  • Documents de jornades XCN

Assessorament agrari i conservació de la biodiversitat

  • Publicacions de la XCN

Inventari de custòdia del territori a Catalunya 2021

Indicadors socio-econòmics i de conservació de la natura a Catalunya