• Publicacions de la XCN

“I tu, per què conserves la natura?” Estudi de motivacions de la propietat privada

LIFE ENPLC

Resifarms

CONECTFOR

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Sumar esforços per avançar en l’avaluació de l’impacte de la conservació a Catalunya”

Promoció de la Custòdia fluvial

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Comunicació estratègica per a les entitats ambientals”

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Oportunitats de la custòdia urbana per a l’adaptació de les ciutats al canvi climàtic”

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Els cabals ambientals a Catalunya. Reptes, perspectives i exemples d’aplicació”