• Documents de jornades XCN

Assessorament agrari i conservació de la biodiversitat

  • Publicacions de la XCN

Inventari de custòdia del territori a Catalunya 2021

Indicadors socio-econòmics i de conservació de la natura a Catalunya

  • Publicacions de la XCN

“I tu, per què conserves la natura?” Estudi de motivacions de la propietat privada

LIFE ENPLC

Resifarms

CONECTFOR

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Sumar esforços per avançar en l’avaluació de l’impacte de la conservació a Catalunya”