Recursos

Guia pràctica dels acords de custòdia del territori. Marc teòric i opcions jurídiques a Catalunya.

02/02/2024

Aquesta guia vol aportar una visió general de la custòdia del territori i de com funcionen les diverses opcions jurídiques per formalitzar acords de custòdia, el principal instrument per desplegar aquesta estratègia de conservació de la natura.

Aquesta publicació és una evolució, ampliació i actualització de la guia “Opcions de custòdia del territori en finques privades”.

Arxius