• Documents de jornades XCN

Jornada “Com puc dinamitzar i implementar la custòdia del territori al meu municipi?”

  • Publicacions de la XCN

Infografies sobre l’accés a la terra a Europa: “Garantint terra per l’agroecologia a Europa: fets i reptes”

  • Publicacions de la XCN

Informe sobre criterios y sistemas de acreditación de la custodia del territorio en el estado español

  • Publicacions de la XCN

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades. Guia dels acords de custòdia