Projectes

CONECTFOR

Caracterització i preservació d'espais forestals d'alt valor ecològic i de la seva connectivitat ecològica

El 65% del projecte es beneficia del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa Interreg V-A Espanya – França – Andorra (POCTEFA 2014-2020), i del cofinançament dels socis del projecte.

Objectiu general del projecte

L’objectiu general del projecte és implementar recomanacions de gestió forestal dirigides a propietaris, gestors d’espais naturals i administracions implicades basada en una millor caracterització dels ecosistemes d’alt valor ecològic i de la xarxa que garanteix la seva connectivitat.

Objectius específics

 • Definir conjuntament entre totes les regions implicades en l’àmbit dels Pirineus els boscos d’alt valor ecològic i la seva connectivitat.
 • Contribuir a la millora de la gestió dels boscos d’alt valor ecològic i dels espais que els connecten, tot tenint en consideració un enfocament participatiu.
 • Recomanar mesures de gestió forestal per als boscos d’alt valor ecològic i l’espai que els connecta basades en els estudis portats a terme en el projecte.
 • Identificar eines i mètodes econòmics que facilitin la gestió forestal dels boscos d’alt valor ecològic i l’espai que els connecta.
 • Integrar els resultats en les polítiques públiques d’ordenació forestal i l’enfortiment de la gestió participativa.

Accions previstes

 • Identificar i caracteritzar els boscos d’alt valor ecològic i la xarxa que garanteix la seva connectivitat.
 • Gestionar els reservoris i la connectivitat ecològica.
 • Integrar els resultats en les polítiques públiques de planificació i enfortir la gestió concertada.

Resultats esperats

 • Millorar la caracterització dels boscos d’alt valor ecològic i els espais que els connecten.
 • Implementar estratègies d’intervenció coherent sobre aquests boscos i els espais que els connecten.
 • Millorar la capacitat del territori per dotar-se d’estratègies compartides per a la gestió i protecció de la biodiversitat tot considerant els reptes vinculats als boscos d’alt valor ecològic i la xarxa que els connecta, vinculant-ho amb els marcs i pràctiques dels propietaris, els gestors i les institucions.

Activitats relacionades