• Documents de jornades XCN

Congrés de conservació de la natura 2023

  • Publicacions de la XCN

Guia de recomanacions per a la signatura d’acords amb la propietat de finques forestals per a realitzar actuacions de millora de la biodiversitat

  • Documents de jornades XCN

Gestió sostenible i potenciació de la biodiversitat en finques forestals

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Gestió per la biodiversitat forestal i incidència sobre el nou PGPF”

CONECTFOR

  • Publicacions de la XCN

Análisis de mecanismos innovadores de financiación (directos e indirectos) para la conservación de la biodiversidad en la gestión forestal sostenible

Campanya 0,5% de l’IBI

  • Publicacions de la XCN

Programa de integración de medidas de conservación en la planificación y gestión forestal

Life Biorgest

  • Publicacions de la XCN

Adaptación de indicadores, criterios y umbrales de naturalidad y biodiversidad forestal al contexto mediterráneo