Recursos

Jornada “Gestió per la biodiversitat forestal i incidència sobre el nou PGPF”

El projecte POCTEFA CONECTFOR té com a objectiu identificar, caracteritzar i gestionar els boscos d’alt valor ecològic i els espais que els connecten.

En aquesta jornada presentem els avenços del projecte i dialoguem amb diverses experiències sobre la gestió forestal per la biodiversitat.

També presentem l’estratègia d’incidència sobre el nou Pla General de Política Forestal que s’ha treballat en el marc del projecte.

15/03/2022