Actualitat

Iniciem el projecte CONECTFOR, vinculat a boscos d’alt valor ecològic

El projecte ha estat aprovat en el marc del programa de finançament Interreg POCTEFA.

Aquest mes de novembre iniciem un nou projecte europeu en el marc del programa de finançament Interreg POCTEFA, conjuntament amb 11 socis més de l’Estat Espanyol (CREAF, CTFC, CPF, Gestión Ambiental de Navarra S.A., HAZI Fundazioa) i França (FORESPIR, CRPF Occitanie, CEN Midi-Pyrénées, Ecole d’ingénieurs de Purpan, Office national des Forêts, Union des communes forestières du Grand Sud). El nom oficial del projecte és CONECTFOR; tindrà una durada de 31 mesos i un pressupost de 1.351.190,42€.

El projecte CONECTFOR té els següents objectius:


  – Caracteritzar els boscos d’Alt Valor Ecològic a escala dels territoris pirinencs implicats (basant-se en treballs existents), així com la connectivitat entre aquestes reserves de biodiversitat per a permetre el bon funcionament de processos ecològics que hi tenen lloc.

– Ser un suport per a la presa de decisions dels gestors, propietaris i institucions pel que fa a la gestió d’aquestes zones forestals i corredors ecològics.

– Desenvolupar una xarxa de “espais demostratius” que seran la base per a dinamitzacions territorials i sensibilització específica sobre la importància de la gestió / conservació d’aquesta infraestructura verda pirinenca. 
Els boscos d’Alt Valor Ecològic (BAVE) són els últims testimonis d’una evolució gairebé natural dels nostres territoris i un repte per a la preservació de la biodiversitat europea. Constitueixen espais amb gran valor patrimonial, ens proporcionen serveis ecosistèmics com la protecció del sòl i el control hídric, i contribueixen a la mitigació del canvi climàtic.

A mesura que el projecte avanci us anirem comunicant els possibles espais de participació i resultats que es vagin assolint.