Actualitat

Actuem per afavorir els boscos amb alt valor ecològic al Pallars Sobirà

Des del projecte CONECTFOR implementem actuacions forestals per afavorir la biodiversitat i la seva connectivitat en els boscos d’alt valor ecològic. Així contribuïm als objectius forestals en l’àmbit europeu pel 2030.

A Catalunya som un territori forestal. Així, el 64% de la superfície és forestal i, d’aquesta, el 35% són boscos, el 22% bosquines i el 7% ho conforma altra vegetació. Una problemàtica és que segons les dades de l’observatori forestal de Catalunya quasi el 68% de la superfície forestal no està planificada.

En un context de canvi global, on a Catalunya ja hem incrementat la temperatura en 1,8 °C des del 1950, i en un context de pèrdua de biodiversitat, hem de gestionar els boscos tant per la seva productivitat o conservació per evolucionar a la maduresa, com per integrar diferents usos en un mateix espai.

Tant és gestió forestal deixar a lliure evolució uns boscos per assolir la maduresa, com ho és gestionar el bosc amb finalitats productives, de prevenció d’incendis o la integració de qualsevol d’aquestes formes de gestió.

Al projecte CONECTFOR treballem en línia amb l’estratègia forestal europea i identifiquem, caracteritzem i actuem en els boscos d’alt valor ecològic. Els boscos d’alt valor ecològic es caracteritzen per tenir una elevada biodiversitat, mantenen una bona capacitat dels seus processos i funcions, i alhora, fa anys que no han patit intervenció humana. La gestió dels boscos d’alt valor ecològic i la seva connectivitat és important, ja que, com indica l’informe de l’estat de la natura, les espècies especialistes i lligades a boscos més madurs es troben en regressió.

Per poder fer les actuacions forestals al projecte CONECTFOR hem passat per un procés previ, en el qual primer hem identificat els possibles boscos d’alt valor ecològic sobre el mapa i debatut amb els experts locals la idoneïtat d’aquestes zones pilot. A continuació hem visitat aquestes zones sobre el camp per veure si el diàleg s’hi correspon amb la realitat.

Un cop identificades les zones d’actuació i consensuades entre els socis del projecte POCTEFA CONECTFOR (CREAF, CTFC, XCN), els òrgans gestors de l’espai (oficina del Pallars Sobirà de la Subdirecció General de Boscos i Parc Natural de l’Alt Pirineu) i la propietat (ajuntaments), hem dinamitzat un primer taller sobre els boscos d’alt valor ecològic a Llavorsí. Així finalment, hem dut a terme les actuacions forestals.

Les actuacions que hem realitzat són als boscos d’avet i de pi negre respectivament, emplaçats als boscos de Marimanya (Alt Àneu) i Tres Comuns (Rialp) dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu. Les actuacions que s’han fet són sobre les masses forestals més joves i que tenen una elevada biomassa per afavorir la connectivitat d’aquests rodals, és a dir, que la flora i fauna s’hi pugui desplaçar entre aquests boscos d’alt valor ecològic.

Per això, s’han anellat arbres per generar fusta morta en peu i a terra, s’han alliberat espècies arbòries acompanyants i s’han fet petites aclarides mixtes per bosquets. Aquest tipus d’actuacions també s’han portat a terme en altres projectes com ara Life RedBosques on es descriuen aquest tipus d’actuació o al projecte Life Biorgest on s’han fet actuacions similars per la XCN.

En el projecte encara ens queda camí per recórrer. Al llarg del novembre realitzarem un segon taller per visitar les zones pilot i poder, així, conèixer de primera mà les actuacions. Després d’això estudiarem la millor manera perquè la planificació forestal integri les mesures de gestió forestal que hem plantejat en aquest projecte.

Aprofitem aquesta notícia per expressar el nostre agraïment a l’oficina del Pallars Sobirà de la Subdirecció General de Boscos i Parc Natural de l’Alt Pirineu i la propietat (ajuntaments), així com els participants del primer taller en la seva col·laboració en el projecte.