Actualitat

Realitzem els treballs forestals de preparació a dinàmica natural de la Font Groga, en el marc del LIFE Biorgest

Amb les actuacions es vol accelerar el procés natural de maduració del bosc

Aquests treballs forestals, realitzats per Bosquerols SCCL., han consistit en l’eliminació d’espècies exòtiques (Robinia pseudoacacia, Acer pseudoplatanus, Trachycarpus fortunei, Aesculus hippocastanum, Prunus laurocerasus, etc.) i en la tallada i anellament d’alzines, roures i pins de mida gran. Els objectius perseguits han estat els de generar fusta morta a terra i en peu, prèviament molt escassa, per afavorir fongs, artròpodes i vertebrats que en depenen, i de reduir la competència pels recursos a arbres dominants, codominants o del regenerat, així com afavorir espècies arbòries poc abundants (Sorbus domestica, Prunus avium, Phyllirea latifolia, Arbutus unedo, etc.).

Aquest rodal, d’unes 9 hectàrees, es suma a 5 rodals més on ha actuat el CREAF en pinedes, alzinars i rouredes mediterrànies, tots en finques públiques amb un compromís d’almenys 20 anys de no realitzar actuacions forestals, amb l’objectiu de permetre la dinàmica natural d’aquests boscos.