Actualitat

Publiquem el nou inventari de custòdia: en els darrers 2 anys s’han creat 76 noves iniciatives

Acabem de publicar lInventari de custòdia 2019, un informe que recull les iniciatives de custòdia, tant públiques com privades, existents a Catalunya. Les dades demostren la rellevància de les iniciatives de custòdia per a la conservació d’espais naturals protegits i hàbitats i espècies d’interès comunitari a Catalunya.

A continuació us facilitem diverses dades clau:

 • A Catalunya hi ha 700 iniciatives de custòdia vigents, que ocupen una superfície de quasi 40.000 hectàrees en custòdia (equivalent a la comarca del Maresme), que representa l’1,23% de la superfície de Catalunya.
 • De les 700 iniciatives, 447 són impulsades per entitats privades (64%) i 253 per entitats públiques (36%).
 • Des del 2017 s’han incorporat 174 iniciatives de custòdia a l’inventari, 76 de les quals iniciades durant el 2018 i 2019.
 • De les 63 entitats que promouen les iniciatives, 42 són entitats privades (associacions i fundacions).
 • Cada entitat promou, de mediana, 3 iniciatives (*).

        (*) –La mediana és el valor que deixa per baix la meitat de les dades de la distribució

Tipus de finques i ubicació

 • La majoria de les finques en custòdia són finques privades (gairebé el 75% de les iniciatives). En la majorna de casos són finques dimensions petites (menors de 6 ha).
 • El 73% de les iniciatives es troben dins la Xarxa Natura 2000, contribuint a la seva conservació. A més, al 73% de les iniciatives hi ha hàbitats d’interès comunitari i el 49% de les iniciatives presenten espècies amenaçades. Aquestes xifres mostren el paper indispensable de les entitats ambientals en la gestió d’espais protegits i espècies i hàbitats amenaçats.
 • Estan ubicades principalment en zones forestals, seguides per les zones humides o rius, i pels espais agraris.

Objectius i seguiment

 • L’objectiu principal de les iniciatives és conservar hàbitats.
 • La sensibilització i educació ambiental, la restauració d’hàbitats i el control d’espècies exòtiques invasores són les estratègies més utilitzades per a la conservació d’aquestes finques.
 • El 43% d’iniciatives compta amb un pla de gestió i al 89% es fa un seguiment.

Característiques jurídiques

 • La tipologia més freqüent d’instrument jurídic per vehicular aquestes iniciatives són els contractes de custòdia del territori (55%), seguits pels contractes d’arrendament o compra de drets de tala (18%).
 • El 39% dels contractes o convenis són a 10 anys, el més comú. El segueixen els contractes de 25 anys (14%) i els de 5 anys (12,5%).

Aspectes socioeconòmics

 • L’impacte de la custòdia del territori és sensiblement més elevat quan són les entitats del tercer sector ambiental les que lideren els projectes, ja que involucren a més actors i generen major economia local.

Les iniciatives de custòdia per províncies

De les 42 comarques que hi ha a Catalunya, només 4 no tenen cap iniciativa de custòdia en actiu: l’Alta Ribagorça, la Segarra, l’Urgell i la Vall d’Aran.

La comarca amb més iniciatives totals és l’Alt Empordà, amb 83 iniciatives, seguida per la Selva (78) i el Ripollès (54). En termes de superfície en custòdia, la comarca amb una superfície més gran és l’Alt Urgell, amb més de 5.800 ha.

En 28 de les 42 comarques de Catalunya hi ha presència d’entitats de custòdia. La majoria es troben a la meitat est de Catalunya (província de Girona i regió metropolitana de Barcelona). També hi ha una presència destacada d’entitats al Camp de Tarragona.

Per províncies, les iniciatives de custòdia es reparteixen de la següent manera:

 • Província de Barcelona. Hi ha 99 iniciatives de custòdia, que ocupen una superfície total de 5.435 ha.
 • Província de Girona. Hi ha 346 iniciatives de custòdia, que ocupen una superfície total de 8.725 ha.
 • Província de Lleida. Hi ha 69 iniciatives de custòdia, que ocupen una superfície total de 11.923 ha.
 • Província de Tarragona. Hi ha 126 iniciatives de custòdia, que ocupen una superfície total de 13.256 ha.

El visor web i la cartografia de l’inventari

Amb la finalitat de facilitar la consulta de dades, hem creat un visor web que permet la consulta interactiva de les entitats i iniciatives de custòdia. El visor permet geolocalitzar les iniciatives i consultar-ne informació detallada com el nom de la iniciativa, la superfície que ocupa, l’entitat implicada i l’any d’inici de la iniciativa. A més, el visor permet extreure informació de les iniciatives per comarques (nº d’iniciatives, superfície total que ocupen i nº d’entitats amb seu a la comarca) i consultar una sèrie d’estadístiques de les iniciatives i les entitats de custòdia, per al conjunt de Catalunya i per comarques.

Es pot consultar el visor a www.xcn.cat/inventari.

A més, podeu descarregar-vos la cartografia de l’inventari (en format SIG). La cartografia us permetrà creuar els espais en custòdia amb altres bases cartogràfiques rellevants per a la conservació de la natura a Catalunya.

NOTA: A la cartografia i al mapa del visor hi apareixen el 69% de les iniciatives analitzades a l’inventari, que representen un 90% de la superfície. Per a la resta d’iniciatives no existeix consentiment per a la publicació individual de les dades; no obstant, sí que es tenen en consideració en el càlcul d’estadístiques del visor.

Agraïm l’inestimable col·laboració de les entitats de custòdia en la recopilació de dades per elaborar aquest inventari!

Si voleu més informació sobre l’inventari, sobre com fer ús del visor o sobre com creuar capes, contacteu amb nosaltres (Guillem Bagaria – gbagaria@xcn.cat).

Per a més informació consulteu:

Aquest informe s’ha realitzat amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla de Treball 2015-2020 DGPA-XCN per a la custòdia del territori a Catalunya.