Projectes

LIFE ELCN

Development of a European Land Conservation Network (ELCN)

Objectiu general

L’objectiu del projecte és doble: realitzar proves pilot de diverses eines privades de conservació amb l’objectiu de promoure la seva rèplica a un nivell més ampli i desenvolupar una xarxa europea sòlida i ben informada sobre conservació privada, amb una clara estratègia a llarg termini en la que s’incloguin aliances internacionals sòlides.

Accions previstes

Realització de diverses proves pilot

 • Prova pilot en reserves d’empresa
 • Prova pilot en crowdsourcing per a la conservació privada
 • Prova pilot sobre incentius comercials per a la conservació privada
 • Prova pilot sobre incentius fiscals pels acords de custòdia (acció liderada per la XCN)
 • Prova pilot sobre gestió i planificació de la XN2000 conjuntament amb els propietaris
 • Prova pilot sobre conservation easements per a la conservació privada de boscos
 • Prova pilot sobre agricultura per a la conservació privada
 • Prova pilot sobre patrimoni històric i conservació privada
 • Prova pilot sobre reconeixement públic per potenciar la conservació privada

Jornades d’intercanvi de coneixement

 • Workshop sobre incentius per a la conservació privada
 • Workshop sobre cooperació per a la conservació privada
 • Workshop sobre eines legals per a la conservació privada
 • Conferència internacional

Resultats esperats

 • Cens sobre iniciatives de conservació privada a la UE
 • Marc analític per avaluar eines i models privats de conservació a la UE
 • Informes de les proves pilot
 • Materials resultants dels workshops
 • Manual de conservació privada
 • Recomanacions polítiques per incrementar la conservació privada