Projectes

Taula “Salut i Natura”

La Taula Salut i Natura és una plataforma pionera a casa nostra que treballa per a la conservació de la natura com a garant de la nostra salut i benestar. Alhora, treballa en la seva promoció com a actiu de salut en àmbits molt diversos, tant des del vessant de la prevenció com de la terapèutica.

Participants de la Taula Salut i Natura

La Taula compta amb un grup motor format pel Departament de Salut i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), la Diputació de Barcelona, l’ICTA-UAB, ISGlobal, la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) i DKV assegurances.

La Taula compta amb una visió i un suport ampli d’organitzacions, amb un alt interès per involucrar-se en els diferents grups de treball i proves pilot. Actualment s’està treballant per avançar en la implementació de proves pilot vinculades als diferents àmbits de treball.

La Taula Salut i Natura disposa d’una nova imatge i una pàgina web nova.

L’impuls de la XCN en la vinculació Salut i Natura

En paral·lel a la creació de la Taula Salut i Natura, la XCN ha impulsat diversos projectes on es vincula Salut i Natura:

Activitats relacionades