Projectes

GiroNat

Gir cap a la renaturalització per a una Girona més resilient i saludable

Objectiu general

L’objectiu de la convocatòria és impulsar la transformació del model de desenvolupament de les ciutats mitjançant la millora de les polítiques ambientals urbanes i la implementació d’accions de renaturalització que millorin la qualitat de vida i la salut de la ciutadania i la resiliència davant el canvi climàtic a través de la gestió de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics.

Objectius específics

El propòsit del GiroNat és que sigui un projecte compartit de ciutat, perdurable i demostratiu, basat en mantenir i crear nova infraestructura ecològica per comptar amb una ciutat verda, resilient i saludable.

Accions previstes

Per tal d’aconseguir aquests objectius, s’han dividit les accions del projecte en tres línies d’acció: estratègia, acció i transversalitat.

  • A) Estratègia. Les línies d’acció d’estratègia es centraran en crear l’estratègia integral de renaturalització, els plans d’infraestructura verda i blava, els plans de gestió d’espècies invasores, i la creació d’una estratègia de ciutat comestible.
  • B) Acció. Les línies d’acció B es centraran en implementar accions i projectes utilitzant ubicacions i casos d’estudi específics dins de la ciutat de Girona, i transformant aquests espais segons les bases del projecte. Algunes d’aquestes accions son un parc pilot, restauració fluvial, naturalització de basses, foment de la biodiversitat, renaturalització de patis escolars, etc.
  • C) Transversalitat. Per tal d’assegurar que el projecte adopta una visió transversal, de sostenibilitat a llarg termini, i poder gestionar la col·laboració entre socis interns i col·laboradors externs i assegurar que tingui el màxim impacte sobre la ciutadania, s’han creat les accions C. Aquestes accions tenen com a objectiu crear i gestionar el pla de governança i participació ciutadana (incloent el GiroNat Lab), el pla de comunicació i de seguiment i el programa d’activitats de salut i natura.

Resultats esperats

Els resultats esperats del projecte son que hi hagi un increment de la biodiversitat urbana a través de la renaturalització, que aquestes zones renaturalitzades siguin posades al servei de la ciutadania, perquè així hi hagi un benefici tant ecològic com social. També es crearan estratègies a nivell municipal que millorin la infraestructura ecològica de la ciutat o que siguin perdurables i estiguin integrades dins la ciutat un cop finalitzat el projecte.

El projecte també crearà models de programes per incentivar l’aprofitament de les àrees verdes i blaves de la ciutat amb l’objectiu de millorar la salut física i mental de la ciutadania. Aquests models estaran basats en la co-creació i col·laboració d’actors rellevants, amb l’objectiu de que aquestes col·laboracions perdurin i creixin en el futur. Conseqüentment, aquests models seran la base per crear nous programes i iniciatives a nivell de ciutat, i així els beneficis del projecte es podran seguir exprimint un cop hagi finalitzat.