Projectes

Resifarms

Resilient farmlands: promoting education to boost ecosystem services of non-productive agricultural lands

Objectiu general del projecte

L’objectiu general del projecte és desenvolupar les capacitats dels agricultors i tècnics agrícoles (coneixement, eines pràctiques i know-how) en la conservació dels espais no productius de les finques agrícoles, amb la finalitat d’impulsar la implementació de les accions de conservació més directes i efectives.

Objectius específics

  • Elaborar un Toolkit (guia ràpida, kit d’eines) gratuït, obert, de qualitat i pràctic per desenvolupar les habilitats i empoderar els agricultors i els seus assessors i formadors (tècnics agrícoles i de conservació).
  • Millorar la col·laboració entre els agricultors, els tècnics agrícoles i de conservació així com altres parts interessades en la preservació dels espais no productius de les finques agrícoles, per aconseguir fer aquests espais més resilients en termes generals.

Accions previstes

  • Crear una guia ràpida per a tècnics agrícoles i agricultors per millorar la conservació en finques agrícoles.
  • Realitzar formacions presencials per a agricultors i tècnics agrícoles sobre la gestió i creació d’hàbitats seminaturals per a promoure la biodiversitat i la resiliència de les finques.
  • Crear documentació en format vídeo per a la formació d’agricultors.
  • Crear projectes de conservació conjunts entre agricultors i tècnics agrícoles i la seva implementació per mitjà del voluntariat.

Resultats esperats

  • Capacitar a agricultors i tècnics agrícoles per a millorar l’aprovisionament de serveis ecosistèmics en els espais no productius de les finques agrícoles, tot impulsant la implementació de les accions de conservació més directes i efectives.