Actualitat

Nou projecte: Resifarms, promovent agroecosistemes resilients!

El projecte té durada de 2 anys i mig.

Aquest setembre la Xarxa per a la Conservació de la Natura inicia un nou projecte al voltant d’una temàtica clau per articular un model alimentari més sostenible i resilient: el foment de zones d’interès ecològic no productives en el sí de les explotacions agràries.

Emmarcat en el programa Erasmus+ i amb una durada de 2 anys i mig, el projecte es titula Resilient Farmlands: promoting education to boost ecosystem services of non-productive farmlands (Agroecosistemes resilients: promocionant la formació per fomentar els serveis ecosistèmics derivats de les zones no productives dels espais agraris).

Entre els objectius de la iniciativa, destaca:

  • Realitzar una revisió i recopilació de material bibliogràfic referent a mesures de gestió per fomentar la biodiversitat associada a espais agraris.
  • Adaptar, en un format accessible i auto-avaluable, el material de referència al públic objectiu: tècnics agrícoles i altres col·lectius clau, tals com entitats de custòdia o organitzacions vinculades al desenvolupament rural.
  • Realitzar formacions pràctiques per la implementació de mesures de gestió.
  • Detectar punts de millora en les polítiques públiques pel foment d’aquestes mesures de gestió.

El projecte és liderat per la Fundació Emys i compta també amb la participació d’organitzacions de tres països europeus: Fundatia ADEPT (Romania), Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (França) i Comitato per le Oasi (Itàlia).

T’interessa aprendre mesures per a la promoció de la biodiversitat en els espais agraris? Escriu-nos a cblasco@xcn.cat i procurarem incloure’t a les activitats formatives que es desenvolupin en el sí de Resifarms!