Actualitat

S’inicia el projecte GiroNat, per fomentar la renaturalització de la ciutat

El passat 1 d’Octubre va començar el projecte GiroNat, un projecte sota el marc de les subvencions per a la renaturalització i resiliència de ciutats finançat amb fons europeus del programa Next Generation de la Fundación Biodiversidad. L’entitat coordinadora és l’Ajuntament de Girona, amb l’Associació la Sorellona, la Universitat de Girona, SEO/BIRDLIFE, la Fundació Institut Català per la Recerca de l’Aigua (ICRA) i la XCN com a socis principals.

El projecte té com a objectiu impulsar la biodiversitat i infraestructura ecològica per portar la ciutat cap a la renaturalització urbana, transformant Girona en una ciutat més verda, resilient i saludable. Per aconseguir aquesta fita, es planificarà i implementarà una Estratègia Integral de Renaturalització, una priorització i subseqüent gestió de l’estructura verda i blava de la ciutat, es posarà èmfasi a la salut preventiva basada en la naturalesa, al igual que una dinamització social per incentivar l’economia i finalment, s’apostarà per la innovació i governança compartida.

El rol de la XCN dins del projecte serà prominent i tindrà dues vessants. Per una banda, dissenyarà, organitzarà i implementarà el pla de governança del projecte. Dins d’aquest pla s’estan dissenyant els diferents òrgans de governança del projecte, que seran principalment tres: l’equip motor, el team lab i els equips operatius. Cada òrgan tindrà diferents nivells de representació d’actors i d’especialització, i la XCN s’encarregarà de coordinar tots els grups i organitzar les jornades i tallers necessaris per assegurar una fluida gestió i implementació del projecte.

Per altra, la XCN també s’encarregarà de la creació del pla de participació. L’èxit del projecte està condicionat per la implicació de la ciutadania gironina i els seus centres i administracions. Per això, és vital poder tenir un model de participació que sigui eficient, productiu, i sobretot, inclusiu. El model de participació ciutadana comptarà amb sis fòrums pels sis districtes de la ciutat, i es proporcionaran canals oberts directament amb la ciutadania, tant canals propis del projecte com propis de l’Ajuntament. Aquests fòrums seran clau per presentar les accions, debatre, recollir idees, justificar l’execució i presentar resultats finals.

Un dels principals objectius dels canals de participació oberta, i una altre de les accions primordials de la XCN, serà la creació d’un programa d’activitats setmanals relacionades amb la salut i la natura. La XCN treballarà amb diversos centres de salut, centres de dia per a gent gran i casals de la ciutat per poder dissenyar les activitats més òptimes pel públic del projecte, per poder formar a personal perquè les pugui executar a llarg termini i per poder implementar aquestes activitats. D’aquesta manera, a més de renaturalitzar la ciutat i crear beneficis globals a mig-llarg termini, es podrà incloure de primera mà a la ciutadania més vulnerable i que més necessita beneficiar-se del beneficis saludables i les oportunitats que ens pot oferir la natura. A la cloenda del projecte, aquests programes d’activitats es podran convertir en models d’inspiració per altres ciutats i podran convertir-se en programes permanents per a Girona.

A més de crear i coordinar tots els diferents òrgans de governança, de crear el model de participació i dissenyar les activitats de salut i natura per a la ciutadania, la XCN tindrà el rol de secretaria tècnica. S’encarregarà del bon funcionament, suport i comunicació entre tots els nivells de governança, canals de participació, preparació de tallers i jornades de les dues vessants i de la facilitació, capacitació i acompanyament de processos de transformació.