Actualitat

Impulsem amb SEO/BirdLife i Depana un projecte de voluntariat per la biodiversitat urbana a Barcelona, emmarcat en el Pla Clima de la ciutat

El projecte es durà a terme al llarg del 2021, amb l’objectiu d’activar la participació ciutadana en espais verds de la ciutat per una cultura pel clima a partir de la millora de la biodiversitat. Es tracta d’una proposta seleccionada en la convocatòria del Pla Clima de la ciutat de Barcelona, presentada per l’aliança d’entitats SEO/BirdLife, XCN i Depana.

Protegir la biodiversitat urbana és protegir les persones

Les diverses formes de vida a la terra estan amenaçades per l’acció humana i pel canvi climàtic. Alhora, la biodiversitat, la paraula amb la qual ens referim a aquest complex d’espècies, habitats i relacions, juga un paper essencial en ajudar en la lluita contra el canvi climàtic, i per tant en la protecció de la vida, de la nostra pròpia vida.

Si bé les ciutats són ecosistemes profundament modificats, tenen un paper important en la protecció de la biodiversitat, i, per tant, amb la protecció de la vida de les persones que les habiten. Per això, precisament, l’estratègia europea de biodiversitat marca l’objectiu de l’ecologització les ciutats: cal augmentar els espais verds com a mesura essencial per mitigar els efectes del canvi climàtic. Les ciutats han de comptar amb plans d’accions per la biodiversitat, on siguin presents campanyes de conscienciació sobre el rol de la biodiversitat i que permetin la participació i la implicació de les comunitats locals.

Invertir en biodiversitat urbana vol dir invertir en la salut i la qualitat de vida de les persones que viuen a les ciutats.

Acció cultural pel clima: biodiversitat i participació ciutadana

El projecte  “Implicació ciutadana en el verd urbà: voluntariat ambiental a la ciutat” s’emmarca en una acció cultural pel clima, realitzada amb la ciutadania, i per la biodiversitat.

Pretén enfortir la creació de comunitats urbanes habitables i verdes, i socialment dinàmiques. A través del voluntariat ambiental amb entitats ambientals promou l’acció comunitària per la biodiversitat en la ciutat; les persones residents a la ciutat tenen oportunitat de fer voluntariat a la comunitat, els barris disposen d’espais naturals i acollidors per la sociabilitat, la formació i la participació de la comunitat i l’empoderament individual.

Alhora, la ciutat, i la biodiversitat, local i global, es beneficien millorant la seva qualitat ecològica i fent un pas endavant en la lluita contra el canvi climàtic.

Voluntariat en tres espais urbans al llarg del 2021

La iniciativa està impulsada per SEO/BirdLife, la Xarxa per a la Conservació de la Natura, i Depana, i es durà terme al llarg de 2021 amb accions a diferents espais de la ciutat, com el Bosc de Turull, el Jardí del Silenci i Torre Jussana.

L’agenda arrenca el 20 de març a Bosc de Turull, en el marc de la Verdinada de Gràcia, amb una jornada de treball en el viver forestal d’espècies autòctones situat en aquest bosc a Vallcarca i amb accions per promoure la presència d’aus a l’espai.

Totes les accions estan orientades a incidir en la transformació de l’espai comú i en la construcció col·lectiva en la millora i augment del verd i la biodiversitat a la ciutat de Barcelona.

També es preveu la identificació d’altres espais a on la ciutadania pugui connectar i actuar amb la natura urbana.

Amb aquest projecte les entitats ambientals contribuïm a donar resposta, d’una banda, a la necessitat de la ciutat de trobar en el verd i la biodiversitat aliats per la mitigació i adaptació contra el canvi climàtica i la construcció d’una ciutat més resilient, i, de l’altra, a una inquietud ciutadana per poder-se implicar en el verd de la ciutat a través del voluntariat ambiental i l’acció comunitària en els espais de biodiversitat propers a casa.