Projectes

Taula "Salut i Natura" / III Congrés Internacional “El potencial dels Boscos en la Salut”

El III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut, es va celebrar del 7 al 10 d’octubre, va estar coorganitzat per l’associació Sèlvans, la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) i la Universitat de Girona, i va comptar amb la participació de 250 persones. 

Després d’una benvinguda el dia 7, el segon dia es va dur a terme un treball de camp amb bany de boscos inclosos a la comarca de la Garrotxa. Els dies 9 i 10 es van realitzar ponències i taules rodones, al Palau de Congressos de la ciutat de Girona, amb un ampli ventall d’experts referents d’abast nacional i internacional.

El Congrés va permetre posicionar Catalunya al capdavant d’una iniciativa que pretén el desplegament d’una nova tecnologia forestal i com a projecte replicable arreu on hi hagi boscos d’alt valor ecològic. 

A més, el Congrés va acollir una nombrosa representació de les principals xarxes internacionals sobre teràpies forestals a nivell mundial com la International Society of Nature and Forest Medicine (INFOM, amb seu a Japó), la International Nature and Forest Therapy Alliance (INFTA, amb seu a Austràlia) o l’Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs (ANFT, amb seu als EEUU). Vinguts dels cinc continents tots comparteixen un interès comú: la voluntat de conservació i valorització dels boscos d’alt valor ecològic i terapèutic.

A continuació podeu veure el vídeo resum del congrés.

https://www.selvans.ong/congress2019/