Actualitat

La Taula Salut i Natura defineix 4 grups operatius i proves pilot a implementar durant els propers anys a Catalunya

La Taula Salut i Natura és una plataforma pionera a casa nostra que treballa per a la conservació de la natura com a garant de la nostra salut i benestar

Del 7 al 9 de juliol vam impulsar, conjuntament amb Som Natura, i amb l’acompanyament de Coperfield, el Taller virtual “Escenari de futur” de la Taula “Salut i Natura”.

Durant 3 dies intensos, un grup transversal de 50 persones de 45 organitzacions dels 4 sectors (administració pública, centres de recerca, sector privat i societat organitzada) ha treballat en un procés de co-creació, per definir la missió, visió, valors i un pla d’acció de la Taula Salut i Natura per als pròxims 5 anys.

El procés ha permès definir 4 grups operatius, a partir dels àmbits de treball identificats a la Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya, aprovada el gener de 2019, i que compta amb l’adhesió de més de 100 organitzacions:

  • El desplegament de la prescripció de natura.
  • La integració de la natura i la salut en els plans territorials, urbanístics i d’infraestructures.
  • La conservació dels espais agraris i el patrimoni natural.
  • L’increment i la millora de la infraestructura verda i blava a la zona urbana i periurbana.

S’ha realitzat amb una mirada transversal a tots els grups operatius sobre:

  • Un model de salut (basant en la prevenció, l’apoderament de les persones i la salut comunitària).
  • La implicació ciutadana i l’accés equitatiu a la natura.
  • L’augment de la recerca i la difusió dels beneficis que ens aporta la natura per a la nostra salut.

La Taula Salut i Natura

La Taula Salut i Natura és una plataforma pionera a casa nostra que treballa per a la conservació de la natura com a garant de la nostra salut i benestar. Alhora, treballa en la seva promoció com a actiu de salut en àmbits molt diversos, tant des del vessant de la prevenció com de la terapèutica.

La Taula compta amb un grup motor format pel Departament de Salut i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), la Diputació de Barcelona, l’ICTA-UAB, ISGlobal, la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) i DKV assegurances.

Gràcies al taller celebrat aquest juliol, la Taula compta amb una visió i un suport ampli d’organitzacions, amb un alt interès per involucrar-se en els diferents grups de treball i proves pilot. Es preveu treballar durant els propers mesos per avançar en la implementació de proves pilot vinculades als diferents àmbits de treball.

En aquest sentit, el passat 21 de juliol vam celebrar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el webinar “Parcs naturals i zones periurbanes, espais per a la salut”, posant en valor el rol dels ens locals com a promotors de la conservació del patrimoni natural i el contacte quotidià amb la natura com a actiu de salut dels seus municipis. Podeu visualitzar el webinar resultant al canal de Youtube de la XCN.